Kewajiban Seorang Muslim Menurut Ajaran Islam

Kewajiban Seorang Muslim Menurut Ajaran Islam

Kewajiban seorang muslim menurut ajaran islam, atau keterikatan seorang muslim dengan al-islam adalah sebagai berikut:

 1. Iman yaitu meyakini Islam.
 2. Amal yaitu melaksanakan Islam.
 3. Ilmu yaitu mempelajari Islam
 4. Da’wah/Jihad yaitu menyebarluaskan dan membeli Islam;
 5. Shabar yaitu tabah dalam ber-Islam (Surat al-Asr)

Bangga menjadi seorang muslim

Iman tidak dapat dilihat oleh indra, tetapi dapat ilihat dar indikatornya yaitu amal, ilmu, da’wah dan shabar. Iman dapat menebal dan dapat juga menipis, tergantung atas pembinaannya.

Pembinaan iman adalah dengan amal, ilmu, da’wah dan shabar.

Iman adalah keyakinan dalam hati di buktikan dengan pernyataan lidah, diwujudkan dalam amal perbuatan.

Bukan Hanya Diucapkan Oleh Lidah (al-Baqarah: 8-9).

Ayat 8. Di antara manusia ada yang mengatakan: “Kami beriman kepada Allah dan Hari kemudian [22],” pada hal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman.

[22] Hari kemudian ialah: mulai dari waktu mahluk dikumpulkan di padang mahsyar sampai waktu yang tak ada batasnya.

Ayat 9. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar.

Bukan Semata-Mata Dalam Amal (an-Nisa: 142).

Ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka [364]. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya [365] (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali [366].

[364] Maksudnya : Alah membiarkan mereka dalam pengakuan beriman, sebab itu mereka dilayani sebagai melayani para mu’min. Dalam pada itu Allah telah menyediakan neraka buat mereka sebagai pembalasan tipuan mereka itu. [365] Riya ialah : melakukan sesuatu amal tidak untuk keridhaan Allah tetapi untuk mencari pujian atau popularitas di masyarakat. [366] Maksudnya : mereka sembahyang hanyalah sekali-sekali saja, yaitu bila mereka berada di hadapan orang.

Bukan Hanya Diyakini Oleh Hati (an-Naml 14, al-Baqarah: 148)

An-Naml Ayat 14. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan (mereka) padahal hati mereka meyakini (kebenaran)nya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan.

Al-Baqarah Ayat 148. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Mukmin yang Baik digambarkan dalam surat an-Nisa 65, al-Mu’minun 51, al-Ahzab 36, al-Anfal 2-4, al-Hujurat 15

An-Nisa Ayat 65. Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Al-Mu’min ayat 51. Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi (hari kiamat),

Al-Ahzab ayat 36. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu’min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu’min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.

Al-Anfaal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman [594] ialah mereka yang bila disebut nama Allah [595] gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.

[594] Maksudnya: orang yang sempurna imannya.

[595] Dimaksud dengan disebut Allah itu ialah: menyebut sifat-sifat yang mengagungkan dan memuliakanNya.

Al-Anfaal ayat 3. (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

Al-Anfaal ayat 4. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezki (ni’mat) yang mulia.

Al-Hujurat ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Incoming search terms:

 • kewajiban seorang muslim
 • kewajiban umat islam
 • KEWAJIBAN MANUSIA DALAM ISLAM
 • kewajiban dalam islam
 • fungsi kiblat
 • fungsi kiblat bagi umat islam
 • kewajiban orang islam
 • Fungsi kiblat bagi seorang muslim
 • kewajiban manusia menurut islam
 • kewajiban islam

2 thoughts on “Kewajiban Seorang Muslim Menurut Ajaran Islam

 1. kewajiban yg paling mendesak bagi seorang muslim saat ini adlah jihad menjadi pengusaha….karena kunci dari suatu keberhasilan di dunia ini adalah kekuatan ekonomi agar tidak di jajah bangsa lain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php